Raidió na Gaeltachta

There’s more than just spoken Irish on Raidió na Gaeltachta. It’s where you can follow the lives of young people across the country. Tá níos mó ná Gaeilge labhartha amháin ar Raidió na Gaeltachta, áit gur féidir leat saoil daoine óga ar fud na tíre a leanúint.

There’s live music, interviews and competitions with Rónán Beo @3 every Tuesday to Friday at 3pm. Tá ceol beo, agallaimh agus comórtais Ar Rónán Beo @ 3 ó Mháirt go Aoine ag a 3 i.n. Ease into your Saturdays with Thall ‘s Abhus from 10am for celebrity interviews, music and entertainment. Lig do scíth dé Sathairn le Thall ‘s Abhus óna 10r.n. le scéalta na réalta móra, gallaimh, ceol agus siamsaíocht. And if you’re heading into Oral Irish exams, Raidió na Gaeltachta is here to help. Agus má tá tú ag tabhairt faoin mBéaltriail, tá Raidió na Gaeltachta anseo le tacú leat. Check out Scrúdú Béil na hArdteiste (2013) and A Rá (2012) where you get lots of help you prepare for the Leaving Cert. Caith súile ar Scrúdú Béil na hArdteiste 2013 agus A Rá 2012, foinsí foghlamtha a chabhróidh leat ullmhú don Ardteist. CLICK: Scrúdú Béil na hArdteiste 2013 CLICK: A Rá 2012: CLICK: And there’s a YouTube series!  CLICK: Agus tá sraith YouTube ar fáil!

 

More? Try These

Watch – news2Day Watch

Watch – news2Day

Watch
Listen – The Little History of Ireland Listen

Listen – The Little History of Ireland

Listen
Play – Strange Hill High Play

Play – Strange Hill High

Play
TRTÉ Branding